РЕКЛАМА


В това издание на предаването ще видите:

Репортаж за 30 години видео-център към Съюза на глухите в България

Беседа за насажденията през месец май.

Глухите камъни

Гледайте “Предаване за хора с увреден слух” всеки петък от 16:20 часа по БНТ1!

Предаване за хора с увреден слух - 30 май 2014
"Светът на жестовете" - 30.05.2014

РЕКЛАМА