РЕКЛАМА


В това издание на предаването ще видите филм–очерк за глухата журналистка Петра Ганчева.

Предаване за хора с увреден слух – 23 май 2014
"Светът на жестовете" - 23.05.2014

РЕКЛАМА