РЕКЛАМА


В този брой на Специализираното предаване на хора с увреден слух ще видите:

Филм–очерк за художничката с увреден слух Паола Ганчева от Сливен

Импресия "Първа пролет"

Гледайте “Предаване за хора с увреден слух” всеки петък от 16:20 часа по БНТ1!

Предаване за хора с увреден слух - 21 март 2014
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 20.03.2014

РЕКЛАМА