РЕКЛАМА


В този брой на предаването вижте репортаж за среща - обмен на опит между ръководството на СГБ и Московската организация на глухите в Приморско.

Предаване за хора с увреден слух – 27 юни 2014
"Светът на жестовете" - 27.06.2014

РЕКЛАМА