РЕКЛАМА


Разширeн репортаж за Националния туристически събор на хората с увреден слух - "Доспат 2014".

Предаване за хора с увреден слух - 19 септември 2014
"Светът на жестовете" - 19.09.2014

РЕКЛАМА