РЕКЛАМА


В това издание на "История.bg" се върнахме с 1000 години назад в нашата история и разговаряхме за първите реформатори по нашите земи. Първите, които приемат равноправието между половете… през Х век. Първите, които отричат властта, църквата, войната, Кръста, иконите, телесното и всички съществуващи закони... през Х век. Първото масово религиозно, социално и политическо движение срещу статуквото... през Х век. Двигателят на всички европейски движения, които разтърсват Европа през XIII век.

Една дискусия за богомилите с водещ Георги Ангелов и гости:

проф. дфн Георги Василев - преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии, който изследва богомилите цели 30 години и придобива международно признание за работата си;

проф. д-р Ерика Лазарова - завършила философия в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и културен мениджмънт в Австрия, автор на книгата "Богомило-катарската философия като живяна етика";

д-р Веселина Вачкова - преподавател от Националната гимназия за древни езици и култури, автор на книги в областта на средновековната и античната история и култура;

Светослав Пинтев - завършил българска филология в Софийски университет "Св. Климент Охридски", автор на уникалното документално журналистическо разследване за богомилите "Светият Граал - съкровището на богомилите Бугри".

Първите реформатори от... Х век. Богомилите (повторение)
"ИСТОРИЯ.BG" - 29.09.2014

РЕКЛАМА