РЕКЛАМА


Проблеми и решения в образователната система. Търсим отговорите от министър Красимир Вълчев

Как учениците ще наваксат пропуснатия материал поради дългата грипна ваканция?

Но този въпрос министър Вълчев отговори, че учителите ще преструктурират материала. Сгъстяването на преподаването ще бъде за сметка на упражнения и обобщения. Не е уместно да се удължава учебната година.

Що се отнася до идеята за въвеждане на нови матури - след 10 клас, министърът припомни, че решението е било гласувано през 2015 г. и уточни, че става дума не за матура, а за държавен зрелостен изпит - който няма елиминаторен характер. Ако един ученик не се яви или не успее на изпита, той продължава образованието си. Целта е да се мерят резултатите и придобитата функционална грамотност в края на 10 клас, което съвпада и със задължителното образовазние на 16-годишна възраст. Това се налага поради факта, че гимназиалният етап беше разделен на две.

"Това дава възможност за хоризонтална проходимост - да се кандидатства в друго училище. това ще бъде задължително за учениците от обединените училища, които са до 10 клас - да се включат в кандидатстването за допълнителен план - прием. Двата факултативни изпита, които са за дигитална компетентност и за езици, ще дадат възможност за получаване на удостоверения за владеене на език, съответно за дигиттални умения по европейската езикова рамка, по европейската дигитална рамка. Това,което в момента се прави чрез частни образователни агенции ще мможе да се прави безплатно.
От гледна точка на системата изпитите са необходими, за да се оцени всяко едно училище. От гледна точка на учениците - дда се оцени напредъка, от гледна точка на училището - да се направи анализ. Ще получат удостоверние след завършване на 10 клас, всички ученици. С това удостоверение ще могат включително да излязат от системмата и да се върнат."

Още за образователната система вижте във видеото.

Образователна система. Говори Красимир Вълчев
"Още от деня" - 07.02.2019

РЕКЛАМА