РЕКЛАМА


Тайната доктрина за кражбата на национална идентичност и заличаването на цели нации минава през модифицирането на историята на народите. В засекретени протоколи, станали публични в световната мрежа, са посочени етапите на този процес. Търсене на отговори в разговор с проф. Иля Прокопов.

Тайната доктрина за кражбата на национална идентичност
"Новото познание със Стойчо Керев" - 21.04.2019

РЕКЛАМА