РЕКЛАМА


Представите на древните египтяни за сътворението и бога са ключ към разбирането за тяхното светоусещане, мислене и духовни постижения. За да разберем добре тази концепция, е необходимо да се вгледаме в историята, описваща божествата на една от най-загадъчните цивилизации. Можем ли от безчислените споменавания и разкази в свещената литература да изградим една цялостна картина за живота им. Как да тълкуваме мистиката за произхода на света, смисъла на живота и ролята на човешките същества. Днешната цивилизация има своите корени в древен Египет, а това често е премълчавано, неразбирано, дори недооценявано.
Египтологът Теодор Леков разказа за египетската цивилизация в нашето предаване. Вижте.

Египетската цивилизация
"Новото познание със Стойчо Керев" - 16.06.2019

РЕКЛАМА