РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Репортаж от "Тих труд" - Дупница

"Гергьовден" - музикален клип на жестов език
Новости за подобрения на слуховите и зрителните възприятия
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 05.05.2017

РЕКЛАМА