РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Новите технологии и децата с увреден слух;

Кабинет по консултации и рехабилитация на кохлеарноимплантирани пациенти във ВМА;

Новите технологии и децата с увреден слух
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 25.01.2019

РЕКЛАМА