РЕКЛАМА


Нови насоки в обучението на деца с увреден слух в специализирано училище в София;

150 състезатели от 10 спортни клуба участваха в държавни първенства на СФГБ;

Японската традиция при отглеждането и пиене на зелен чай;

Нови насоки в обучението на деца с увреден слух
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 27.10.2017

РЕКЛАМА