Нова цена на парното и тока - причини, доводи и мотиви

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Христо Казанджиев: Без съмнение увеличението е обосновано, необходимо, закъсняло, бих казал. Проблемът не е свързан със сметките преди всичко, а с доходите на населението, така че акцентът би трябвало да се измести. Защо се повишават цените - поради много фактори както на международния пазар, високи цени на енергоносители, в България необходимост от рехабилитация на системата, високи цени на производство - редица фактори, които водят. Въпреки всичко като политика за задържане на цените запазиха своето ниво много дълго време в резултат, на което не изпадат във фактическа неплатежоспособност.
Явор Куюмджиев: Електроенергетиката към момента има около 10 млрд. лв. дефицит, не достигат парите. Това са дълговете на НЕК, това са дълговете на "Марица Изток 2", които трябва да бъдат компенсирани по някакъв начин в някакъв момент и затова съм абсолютно съгласен с Христо, че прекалено дълго време беше задържана цената. Решението на този проблем, говоря за проблема на гражданите, защото наистина 3% за някои не са нищо, но за друг човек са много.
Христо Казанджиев: Опасността от тези политики е свързана с декапитализацията на цялата енергетика под контрола на държавата. И в един определен момент ще се окаже, че българският енергиен холдинг изпада в неплатежоспособност и този момент, аз считам, че ще дойде съвсем скоро.

Вижте целия разговор във видеото.