РЕКЛАМА


Историята може да бъде разчетена по различини начини. Паметта за славните български победи остава непокътната стотици години и няпомня за славни времена. Със специалното участие на акад. Георги Марков.

Неудобните исторически истини
"Новото познание със Стойчо Керев" - 26.06.2020

РЕКЛАМА