РЕКЛАМА


Филострат пише, че Резос е обитавал Родопите и много негови чудеса се възпяват. Разправят също, че той отглеждал коне и се занимавал с лов. Доказателство за заниманието на хероя с лов било, че глиганите и сърните сами се отправяли при олтара на Резос и се принасяли в жертва.

Гледайте "Непозната земя", неделя, 17.10 ч.!

Резос, който живял в Родопите
"Непозната земя" - 30.08.2015

РЕКЛАМА