РЕКЛАМА


„Негово величество потребителя“. Като чуем този израз, ние, обикновените потребители в България, се усмихваме горчиво. По закон се ползваме от висока степен на защита, призовават ни да търсим и отстояваме това, което ни се полага... Но в действителност е много трудно да бъдем активни и борещи се за правата си в среда, в която институции и доставчици на услуги общуват с нас посредством система от заблуждения, опити да се извлече печалба от нас на ръба на закона или дори отвъд него, със средства и кадри, обучени да парират всеки наш опит за противодействие на всичко това. В „Абсурдите с БНТ 2“ представяме някои от най-честите случаи на некоректно поведение от страна на мобилните оператори. Адвокат Стоян Мемцов от Сдружението за правна защита на потребителите разяснява правни абсурди в посочените случаи и дава препоръки за отговорно поведение на хората, които подписват договори с доставчици на услуги.

Некоректно поведение от страна на мобилните оператори
"Абсурдите с БНТ 2" - 20.06.2018

РЕКЛАМА