РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

27-ми Национален фестивал на художествената самодейност на Съюза на глухите в България

Национален фестивал на художествената самодейност на Съюза на глухите в България
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 23.06.2017

РЕКЛАМА