Намалява административната тежест за учителите

В предаването ще видите:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Има много облекчения, за което поздравявам министерството. Вслушали са се в гласа на учителите, каза Александров.

Според него най-важното е, че е намалена безсмислената документация, променен е начинът за извиняване на отсъствията, а Агенция за закрила на детето ще посредничи между училищното ръководство и родителите, отказващи контакт.

По думите на Цвета Брестничка идеята да приобщаващото образование е много добра.

Важно е децата да растат заедно, а родителите да се чувстват подкрепени от училището. Това, което виждам като проблеми в текстовете на наредбата, е липсата на свобода на училището при прилагането на тази наредба - да има по-голяма автономност на училищата, отбеляза тя.

Би следвало да е по-ясен и механизмът за финансиране на дейностите по тази наредба, допълни Брестничка.