РЕКЛАМА


Единственото свидетелство - надпис, на който се твърди, че е изписано името на бог Тангра, на който са се кланяли старите българи от времето на Аспарух, Крум и Омуртаг, е намерен върху една осакатена колона в Мадара.

Надпис с името на бог Тангра, намерен върху колона в Мадара
"Олтарите на България" - 15.03.2020

РЕКЛАМА