РЕКЛАМА


Има три термина, които заслужават внимание. Това се морска история, морска археология и морска екпериментална археология. Щом става дума за история, то трябва да има разказ дза събития, сллучили се много отдавна по море между отделни компоненти, между отделни приятели, противници, партньори, търговци дали било то в мир, във война, в търговия.

Морското могъщество на Траките
"Непозната земя" - 17.12.2017

РЕКЛАМА