РЕКЛАМА


През Възраждането, когато Мелник е наброявал около 14 хиляди жители, в него е имало близо седемдесет и четири черкви. Митрополитският храм „Свети Николай Чудотворец” е един от малкото запазени и действащи до днес в малкото градче. На мястото, на което е изграден през Средновековието е имало еднокорабна черква.

През 70-те и 80-те години на миналия век е извършена мащабна консервация и реставрация, както на сградата, така и на стенописите и иконите в митрополитския храм. В него се съхраняват ценни икони от Мелник и околните села. Върху много от тях стоят имената на техните автори, което според някои специалисти е свидетелство за съществуването на Мелнишка художествена школа. Върху северната стена са запазени и стенописни фрагменти на „ Света Керамида” и „Свети Роман” от 15.-16. век.

През лятото на 2014 година огнена стихия заплашва да унищожи възрожденската черква. В пожара, възникнал след късо съединение в електрическата мрежа са изпепелени много икони и царските двери. Унищожени са ценни изображения на Лазар Зограф Мелничанин от 1864 година. С дарения на местните хора храмът е ремонтиран и вратите му отново са отворени. Вярващите приемат за чудо спасяването иконата на Божията майка. Митрополитският храм „Свети Николай Чудотворец” е един от основните туристически обекти в Мелник, където всеки посетител може да се докосне до духовното богатство на този край.Митрополитският храм „Св. Николай Чудотворец” в Мелник
"10 000 крачки" - 02.12.2019

РЕКЛАМА