РЕКЛАМА


В това издание предприемаме нашите 10 000 крачки на 1300 метра височина в Родопите към мистичното скално плато Белинташ.

Тук преди 7 000 години местните хора изградили впечатляващо с мащабите си светилище. Мястото продължава да подхранва спорове в средите на археолозите и историците относно тезата, че точно тук е прочутото светилище на бог Дионис, което Александър Македонски е посетил на път за Тракия.

Последните археологически експедиции обаче оборват това предположение, но доказват друго – не по-малко важно: това е едно от най-ранните скални светилища в света и може би единственото с датирани изсичания от каменно-медната епоха. Което означава, че сакралният комплекс е най-малко от 5000 г. преди Христа, което е 7000 г. от днешно време.

Мястото се е ползвало и като обсерватория, като е давало напътствия за земеделския календар на местното население.

Мистичното скално плато Белинташ
"10 000 крачки" - 10.10.2019

РЕКЛАМА