РЕКЛАМА

Още от деня | Министър Петков:Очаквам от институциите ефективни мерки за проблема с болничните | Части от предаването - 2

Болнични, пенсии и социални плащания - говори министър Бисер Петков 00:37:30

БНТ 1 | 27.11.2019 | Още от деня

Болнични, пенсии и социални плащания - говори министър Бисер Петков

Болнични, пенсии и социални плащания - говори министър Бисер Петков
Министър Петков:Очаквам от институциите ефективни мерки за проблема с болничните 00:13:22

БНТ 1 | 27.11.2019 | Още от деня

Министър Петков:Очаквам от институциите ефективни мерки за проблема с болничните

Министър Петков:Очаквам от институциите ефективни мерки за проблема с болничните

Пенсията от втория осигурителен стълб не винаги ще компенсира намалението по основния осигурителен стълб. Затова министърът на труда и социалната политика Бисер Петков препоръчва в такива случаи хората, на които предстои пенсиониране навреме да прехвърлят осигуровките си към НОИ. В края на 2021 г. би трябвало да придобият право на пенсия от универсалните пенсионни фондове жените, подени след 31 декември 1959. Министър Петков коментира и актуалния в момента казус с болничните.


Бисер Петков припомни, че през 2010 година осигурителите са поели първите три дни от болничните като антикризисна мярка. Преди това те са поемали първия ден от болничните. По думите му това е казус, който е в центъра на общественото внимание всяка година в момента, когато в парламента се разглежда бюджетът на ДОО. Наред с това не са малко осигурените, които злоупотребяват с болничните.

Министър Петков отбеляза, че е нужно съгласие между работодатели, синдикати и държава за ефективни мерки. По отношение на пътищата за контрол над болничните той каза, че това е целта на тристранна комисия, но тъй като "въпросът е твърде комплексен, предполага комплекс от мерки". Социалният министър напомни някои положения, действали в миналото, като ограничение на срока на болничните за една година, които се плащат от работодателя, или намаляване на срока на болничните листове, както и засилване на последващия контрол.

Министърът заяви, че има много предложения и очаква от ангажираните с проблема институции да се заемат сериозно с анализа им и да предложат конкретни експертни предложения за ефективни мерки по решаването му.

Що се отнася до протестите на социалните работници в страната министърът заяви, че вече е направено доста за подобряване на условията им на труд.

Министър Петков:Очаквам от институциите ефективни мерки за проблема с болничните
"Още от деня" | "Болнични, пенсии и социални плащания - говори министър Бисер Петков" - 27.11.2019

РЕКЛАМА