РЕКЛАМА


"Вечната музика" продължава да Ви среща с изявени творци и по време на извънредното положение.

За музиката, социалната изолация и преподаването онлайн, за новите идеи за проекти, ще говорим с Михаил Йосифов.

Михаил Йосифов за музиката, социалната изолация и преподаването онлайн
"Вечната музика" - 05.05.2020

РЕКЛАМА