РЕКЛАМА


Специализирана телевизионна информация по темите:

Четиринадесета международна научна-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух "Ти чуваш" на СУУС - София.

Кариерен форум за хора с увреждания "Равенство значи повече".

Международна конференция за рехабилитацията на деца с увреден слух
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 04.05.2018

РЕКЛАМА