РЕКЛАМА


Магията на фолклора от България, Балканите и Европа показаха хиляди самодейци на сцената на международния фолклорен фестивал "Малешево пее и танцува".

Международен фолклорен фестивал "Малешево пее и танцува"
"Пазители на традициите" - 03.11.2018

РЕКЛАМА