РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Методи за диагностика на слуховата загуба

Видове технически средства за слухопротезиране

Методи за диагностика на слуховата загуба
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 02.02.2018

РЕКЛАМА