РЕКЛАМА


В рубриката за археология "Непозната земя" ще видите как край „Голямата могила" са открити метални находки, които подсказват контакти с Микенския свят.

Метални находки, подсказващи контакти с Микенския свят
"Непозната земя" - 12.07.2015

РЕКЛАМА