РЕКЛАМА


Причудлива рисунка с четири преплетени нишки, видяна в една от старите книги в музея. Номадският стан се оказва отдавна забравен.

За две безсънни години Софка Димитрова успява да го възстанови в двора на семейната къща. През това време разучава и древната техника за тъкане на колани на кори. Майсторката на номадския стан е обявена за живо човешко съкровище. Но сега Софка има грижата да намери свои ученици.

Майсторката на номадския стан
"Малки истории" - 27.11.2019

РЕКЛАМА