Мая Манолова: Двойният стандарт е дискриминация

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Близо една четвърт от проверените от Министерство на земеделието храни са с различно качество от същите, със същия баранд, предлагани в Западна Европа. Половината от проверените храни са на по-високи цени като особено драстични са цените на детските храни. Мая Манолова е на мнение, че това е дискриминация, че двойният стандарт е абсолютно неприемлив и че това е обидно за гражданите на осем страни.

Манолова е имала близо двучасова среща с европейския омбудсман Емили О'Райли. Тя е било впечатлена от проведените компании и резултатите. Голяма част от разговорът им е бил посветен на двойния стандарт на храните.


Мая Манолова: Вече изготвих едно писмо, което ще изпратя до омбудсманите на европейските страни, с което предлагам изработването на обща позиция срещу съществуването на двоен стандарт в храните. Това ще се случи през мрежата на европейските омбудсмани и с участието, с осигуряване на логистика, от европейския омбудсман г-жа О'Райли като се надявам тази позиция да бъде готова за заседението на комитета на министрите в средата на месец юли къдетко и нашият земеделски министър ще пледира срещу съществуването на двоен стандарт. Така, чрез натиска на националните омбудсмани върху съответните министри, мисля, че въпросът може да бъде по-бързо решен. Според мен тук проблемът е в европейското законодателство. Тук проблемът е в директивата за защита на потребителите и в общия регламент за храните, които допускат предлагането на стоки под един и същи бранд, под една и съща марка, но с различни съставки и с различно качество в различни точки на европейския пазар.

Манолова повдигна въпросът за това, че България може да бъде осъдена многократно в Европейският съд по правата на човека заради дейностите по заповедните производства и изпълнителните дела, които влизат в сила без длъжниците да знаят за това.

Мая Манолова: България е сред европейските държави, които имат най-много неизпълнени от съответните институции осъдителни решения, които са на засилено наблюдение от страна на Коминтета на министрите към Съвета на Европа.

Омбудсманът е на мнение, че страната ни е застрашена от многобройни осъждания заради ситуацията с частните съдебни изпълнители заради безобразията, които се случват ежедневно. През месец април Словения е била осъдена от неин гражданин за това, че за малък дълг е продадено жилището му на цена, която е наполавина от пазарната. Словения е трябвало да плати обещетение от 85 000 евро. Според Манолова ситуацията у нас е още по-комплицирана, защото имаме нарушение и на чл. 6 от Конвенцията.

Вижте целия разговор във видеото!