РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | Математика 6.клас: Намиране на числена стойност на изрази, съдържащи степени | Части от предаването - 8

"С БНТ2 на училище" – 31.03.2020

БНТ 2 | 31.03.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ2 на училище" – 31.03.2020

"С БНТ2 на училище" – 31.03.2020
Математика 1.клас: Събиране с преминаване (събиране на 8 с едноцифрено число) 00:10:54

БНТ 2 | 31.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 1.клас: Събиране с преминаване (събиране на 8 с едноцифрено число)

Математика 1.клас: Събиране с преминаване (събиране на 8 с едноцифрено число)
Математика 2.клас: Умножение с числото 7 00:19:02

БНТ 2 | 31.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 2.клас: Умножение с числото 7

Математика 2.клас: Умножение с числото 7
Математика 3.клас: Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число 00:22:07

БНТ 2 | 31.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 3.клас: Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

Математика 3.клас: Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число
Математика 4.клас: Неизвестен делител 00:23:58

БНТ 2 | 31.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 4.клас: Неизвестен делител

Математика 4.клас: Неизвестен делител
Математика 5.клас: Превръщане на десетични дроби в обикновени 00:37:04

БНТ 2 | 31.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 5.клас: Превръщане на десетични дроби в обикновени

Математика 5.клас: Превръщане на десетични дроби в обикновени
Математика 6.клас: Намиране на числена стойност на изрази, съдържащи степени 00:31:02

БНТ 2 | 31.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 6.клас: Намиране на числена стойност на изрази, съдържащи степени

Математика 6.клас: Намиране на числена стойност на изрази, съдържащи степени
Математика 7.клас: Трети признак за еднаквост на триъгълници 00:37:08

БНТ 2 | 31.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 7.клас: Трети признак за еднаквост на триъгълници

Математика 7.клас: Трети признак за еднаквост на триъгълници

Математика 6.клас: Намиране на числена стойност на изрази, съдържащи степени
"С БНТ2 на училище" | ""С БНТ2 на училище" – 31.03.2020" - 31.03.2020

РЕКЛАМА