РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | МАТЕМАТИКА 1.клас: Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване | Части от предаването - 10

С БНТ2 на училище - 5.05.2020

БНТ 2 | 05.05.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 5.05.2020

С БНТ2 на училище - 5.05.2020
МАТЕМАТИКА 1.клас: Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване 00:26:33

БНТ 2 | 05.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 1.клас: Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване

МАТЕМАТИКА 1.клас: Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване
МАТЕМАТИКА 2.клас: Умножение с числата 1 и 0 00:21:41

БНТ 2 | 05.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 2.клас: Умножение с числата 1 и 0

МАТЕМАТИКА 2.клас: Умножение с числата 1 и 0
МАТЕМАТИКА 3.клас: Умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число 00:36:20

БНТ 2 | 05.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 3.клас: Умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число

МАТЕМАТИКА 3.клас: Умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число
МАТЕМАТИКА 4.клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число – затвърдяване 00:26:55

БНТ 2 | 05.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 4.клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число – затвърдяване

МАТЕМАТИКА 4.клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число – затвърдяване
МАТУРАТА НА ФОКУС - БЕЛ: Тема - Членуване на определения; Тема - Димчо Дебелянов 00:29:53

БНТ 2 | 05.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТУРАТА НА ФОКУС - БЕЛ: Тема - Членуване на определения; Тема - Димчо Дебелянов

МАТУРАТА НА ФОКУС - БЕЛ: Тема - Членуване на определения; Тема - Димчо Дебелянов
МАТЕМАТИКА 5.клас: Лице на равнинна фигура 00:30:21

БНТ 2 | 05.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 5.клас: Лице на равнинна фигура

МАТЕМАТИКА 5.клас: Лице на равнинна фигура
МАТЕМАТИКА 6.клас: Уравнения от вида ах + b = 0. Правила за решаване 00:36:36

БНТ 2 | 05.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 6.клас: Уравнения от вида ах + b = 0. Правила за решаване

МАТЕМАТИКА 6.клас: Уравнения от вида ах + b = 0. Правила за решаване
МАТЕМАТИКА 7.клас: Представяне на решенията на линейно неравенство 00:45:11

БНТ 2 | 05.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 7.клас: Представяне на решенията на линейно неравенство

МАТЕМАТИКА 7.клас: Представяне на решенията на линейно неравенство
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА  6.клас: Дразнимост и движение при растенията 00:19:38

БНТ 2 | 05.05.2020 | С БНТ2 на училище

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 6.клас: Дразнимост и движение при растенията

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 6.клас: Дразнимост и движение при растенията

МАТЕМАТИКА 1.клас: Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване
"С БНТ2 на училище" | "С БНТ2 на училище - 5.05.2020" - 05.05.2020

РЕКЛАМА