Математика 1.клас: Събиране с преминаване (събиране на 8 с едноцифрено число)

В предаването
Всички броеве

09:15 - МАТЕМАТИКА 1.клас: Събиране с преминаване (събиране на 8 с едноцифрено число )

09:45 - МАТЕМАТИКА 2.клас: Умножение с числото 7

10:15 – МАТЕМАТИКА 3.клас: Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

10:45 – МАТЕМАТИКА 4.клас: Неизвестен делител

13:00 – МАТЕМАТИКА 5.клас: Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени в десетични

13:45 – МАТЕМАТИКА 6.клас: Намиране на числена стойност на изрази, съдържащи степени

14:30 – МАТЕМАТИКА 7.клас: Трети признак за еднаквост на триъгълници