Математика 1.клас: Изваждане със заемане (изваждане на едноцифрени числа от 12)

В предаването
Всички броеве

09:15 - Математика 1.клас: Изваждане със заемане (изваждане на едноцифрени числа от 12)

09:45 - Математика 2.клас: Деление с числото 7

10:15 - Математика 3.клас: Грам

10:45 - Математика 4.клас: Свойства на делението

13:00 - История и цивилизации 5.клас: Древна Тракия и царството на одрисите

13:45 - История и цивилизации 6. клас: Завладяване на Балканите от османците

14:30 – География и икономика 5.клас: Географско положение на Африка

15:15 - География и икономика 6.клас: Релеф и полезни изкопаеми на Азия