РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | Математика 1.клас: Час | Части от предаването - 9

С БНТ2 на училище - 14.04.2020

БНТ 2 | 13.04.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 14.04.2020

С БНТ2 на училище - 14.04.2020
Математика 1.клас: Час 00:19:38

БНТ 2 | 14.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 1.клас: Час

Математика 1.клас: Час
Математика 2.клас: Умножение с числото 9 00:26:24

БНТ 2 | 14.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 2.клас: Умножение с числото 9

Математика 2.клас: Умножение с числото 9
Математика 3.клас: Секунда 00:27:23

БНТ 2 | 14.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 3.клас: Секунда

Математика 3.клас: Секунда
Математика 4.клас: Деление на многоцигрено число с 20, 30, ..., 90 00:27:24

БНТ 2 | 14.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 4.клас: Деление на многоцигрено число с 20, 30, ..., 90

Математика 4.клас: Деление на многоцигрено число с 20, 30, ..., 90
Човекът и природата 4.клас: Дишане на растенията и животните 00:13:39

БНТ 2 | 14.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 4.клас: Дишане на растенията и животните

Човекът и природата 4.клас: Дишане на растенията и животните
Математика 5.клас: Проста лихва 00:38:50

БНТ 2 | 14.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 5.клас: Проста лихва

Математика 5.клас: Проста лихва
Математика 6.клас: Степенуване на степен 00:39:50

БНТ 2 | 14.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 6.клас: Степенуване на степен

Математика 6.клас: Степенуване на степен
Математика 7.клас: Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник 00:38:47

БНТ 2 | 14.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 7.клас: Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник

Математика 7.клас: Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник

Математика 1.клас: Час
"С БНТ2 на училище" | "С БНТ2 на училище - 14.04.2020" - 14.04.2020

РЕКЛАМА