Математика 1.клас: Час

В предаването
Всички броеве

9:15 Математика 1.клас: Час

9:45 Математика 2.клас: Умножение с числото 9

10:15 Математика 3.клас: Секунда

10:45 Математика 4.клас: Деление на многоцигрено число с 20, 30, ..., 90

13:00 Човекът и природата 4.клас: Дишане на растенията и животните

13:45 Математика 5.клас: Проста лихва

14:30 Математика 6.клас: Степенуване на степен

15:15 Математика 7.клас: Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник