РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | Математика - 1 клас: Изваждане със заемане | Части от предаването - 8

"С БНТ2 на училище" – 24.03.2020

БНТ 2 | 24.03.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ2 на училище" – 24.03.2020

"С БНТ2 на училище" – 24.03.2020
Математика - 1 клас: Изваждане със заемане 00:15:16

БНТ 2 | 24.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика - 1 клас: Изваждане със заемане

Математика - 1 клас: Изваждане със заемане
Математика - 2. клас: Умножение и деление с 6 00:21:32

БНТ 2 | 24.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика - 2. клас: Умножение и деление с 6

Математика - 2. клас: Умножение и деление с 6
Математика - 3. клас: Разпределително свойство на делението 00:21:07

БНТ 2 | 24.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика - 3. клас: Разпределително свойство на делението

Математика - 3. клас: Разпределително свойство на делението
Математика - 4. клас: Деление с преминаване 00:25:21

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика - 4. клас: Деление с преминаване

Математика - 4. клас: Деление с преминаване
Математика - 5. клас:Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестен множител 00:26:57

БНТ 2 | 24.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика - 5. клас:Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестен множител

Математика - 5. клас:Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестен множител
Математика - 6. клас: Умножение и деление на степени с равни основи 00:26:18

БНТ 2 | 24.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика - 6. клас: Умножение и деление на степени с равни основи

Математика - 6. клас: Умножение и деление на степени с равни основи
Математика - 7. клас: Симетрала на отсечка 00:33:00

БНТ 2 | 24.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика - 7. клас: Симетрала на отсечка

Математика - 7. клас: Симетрала на отсечка

Математика - 1 клас: Изваждане със заемане
"С БНТ2 на училище" | ""С БНТ2 на училище" – 24.03.2020" - 24.03.2020

РЕКЛАМА