РЕКЛАМА


Ние се страхуваме от бежанците, те се страхуват от нас. Не е ли страхът единствената причина да се мразим. За самопризвалите се отряди, които уж пазят нас, и за полицията, която ни пази от тях. Поредният абсурд в държавата.

В студиото темата дискутират социологът Цветозар Таомов, журналистът Иван Бедров, д-р Теодора Ибрахим и Симона Божкова, студентка в Нов български университет.

"Малки истории" - 7 декември 2013: За самопризвалите се отряди, които уж ни пазят
"Малки истории" - 07.12.2013

РЕКЛАМА