РЕКЛАМА


„Дом и сигурност" - през незаконното строителство представяме историята на Калин Асенов и Нина Десподска. Калин е ром, който живее в „Новата махала"- Благоевград и ще запознава зрителите с историята на къщите в махалата и ще дава яснота върху незаконното строителство сред ромския етнос в България. Паралелно със неговата история, зрителят ще се запознае и с историята на Нина Десподска, която в Дрен е направила къщи за гости. През техните истории зрителят ще се докосне до абсурда относно Закона за управление на територията!

Малки истории от света на ромите
"Малки истории" - 27.02.2018

РЕКЛАМА