РЕКЛАМА


Има съдба, има някаква предопределеност, но ако човек вземе нещата в свои ръце, той може да измени съдбата в посока, благоприятна за него.

Малки истории - 22 януари 2014: Историята на Димитър
"Малки истории" - 22.01.2014

РЕКЛАМА