РЕКЛАМА


Венцислав Такев е най-големият сред шестте деца на фамилия Такеви. Роден е във Факултета, в музикантско семейство. Неговите деца и внуци онаследяват таланта му. Фамилия Такеви с диригент Венци Такев са един ансамбъл от музиканти и в поколенията има приемственост – това е осъществената мечта на неговия баща. Венци преподава цигулка и не е случайно присъствието му в учебника по музика. За Венци музиката е божи дар и той живее, когато е на сцената.

Малка история от света на ромите: Душа-цигулка
"Малки истории" - 10.04.2018

РЕКЛАМА