РЕКЛАМА

Отблизо с Мира | Магията на африканските танци | Части от предаването - 6

Тайнствата, които крие обичаят "бенчена невяста" в село Брезница 00:58:26

БНТ 1 | 19.01.2020 | Отблизо с Мира

Тайнствата, които крие обичаят "бенчена невяста" в село Брезница

Тайнствата, които крие обичаят "бенчена невяста" в село Брезница
Историята на София, разказана през стари пощенски картички 00:11:57

БНТ 1 | 19.01.2020 | Отблизо с Мира

Историята на София, разказана през стари пощенски картички

Историята на София, разказана през стари пощенски картички
Пещерата Ухловица 00:05:46

БНТ 1 | 19.01.2020 | Отблизо с Мира

Пещерата Ухловица

Пещерата Ухловица
Магията на африканските танци 00:11:26

БНТ 1 | 19.01.2020 | Отблизо с Мира

Магията на африканските танци

Магията на африканските танци
Вдъхновяващите българи:  Христо Бучекчиев 00:05:27

БНТ 1 | 19.01.2020 | Отблизо с Мира

Вдъхновяващите българи: Христо Бучекчиев

Вдъхновяващите българи: Христо Бучекчиев
Обичаят "бенчена невяста" в село Брезница 00:19:18

БНТ 1 | 19.01.2020 | Отблизо с Мира

Обичаят "бенчена невяста" в село Брезница

Обичаят "бенчена невяста" в село Брезница

Мария Косса представи в "Отблизо с Мира" магията на африканските танци. Тя е единствената жена в България, която преподава и се занимава професионално с африкански танци.

Магията на африканските танци
"Отблизо с Мира" | "Тайнствата, които крие обичаят "бенчена невяста" в село Брезница" - 19.01.2020

РЕКЛАМА