РЕКЛАМА


С въвеждането на безплатен градски транспорт Великото херцогство стимулира жителите си да оставят колите си.

Люксембург с безплатен обществен транспорт от 2019 година
"Зелена светлина" - 18.12.2018

РЕКЛАМА