РЕКЛАМА


Над 80 000 км с емоционални кино срещи, 19 възстановени летни кина в страната. Пътуващо лятно кино с БНТ достигна до нови места и събра още съмишленици.

Боряна Пунчева, главен продуцент на Телевизионно производство в БНТ: БНТ наистина се доказва в това, че не само произвежда филми, което прави успешно толкова години, а търси най-разнообразни пътища до зрителя.
Биляна Генова, директор дирекция "Култура", Столична община: Лятно кино с БНТ е една инициатива изцяло в подкрепа на Стратегия за развитие на киното, в отношението си към българското кино, създаване на нова, млада публика, особено към новите български режисьори и новото българско кино.

За специалната вечер беше избран "Лошо момиче", продуциран от БНТ - режисьорски дебют на актьора Мариан Вълев със сериозен зрителски интерес. Поставя финала и задава много посоки за размисъл.

Мариан Вълев, режисьор: Занимава емоционалността на героите, чувствителността, отношения между деца и родители. Всеки би могъл да намери нещо за себе си в "Лошо момиче".

Новото българско кино продължава срещите със зрителите от екрана на БНТ.

РЕКЛАМА