РЕКЛАМА

Бразди | ЛИДЕР – европодход, чиято цел е да направи живота в селските райони по-добър | Части от предаването - 4

Розовите градини и проблемите около тях 00:27:11

БНТ 1 | 26.05.2018 | Бразди

Розовите градини и проблемите около тях

Розовите градини и проблемите около тях
Розовата реколта и проблемите с изкупуването ѝ 00:11:09

БНТ 1 | 26.05.2018 | Бразди

Розовата реколта и проблемите с изкупуването ѝ

Розовата реколта и проблемите с изкупуването ѝ
Ягодите на една прекрасна жена – градинар пето поколение 00:06:13

БНТ 1 | 26.05.2018 | Бразди

Ягодите на една прекрасна жена – градинар пето поколение

Ягодите на една прекрасна жена – градинар пето поколение
ЛИДЕР – европодход, чиято цел е да направи живота в селските райони по-добър 00:07:03

БНТ 1 | 26.05.2018 | Бразди

ЛИДЕР – европодход, чиято цел е да направи живота в селските райони по-добър

ЛИДЕР – европодход, чиято цел е да направи живота в селските райони по-добър

ЛИДЕР е абревиатура от френски и означава връзки между дейностите за развитие на селските райони. Има една основна цел - да мобилизира хората в малките населени места да правят проекти, от които тяхното градче, село или бизнес имат нужда и се управлява от месни инициативни групи. В ЕС този уникален подход се прилага от 1991 г. с изключителен успех. У нас стартира преди 10 години крайно неубедително. Ако през миналия програмен период парите по ЛИДЕР бяха 77 млн. евро, то за периода 2014-2020 сумата е далеч по-голяма.Какви възможности предлага ЛИДЕР - вижте повече в репортажа на Даниела Филипова в "Бразди".

ЛИДЕР – европодход, чиято цел е да направи живота в селските райони по-добър
"Бразди" | "Розовите градини и проблемите около тях" - 26.05.2018

РЕКЛАМА