РЕКЛАМА


"Музикално събитие на годината" - класация на предаването за класическа музика и джаз по БНТ1 "Вечната музика"

По предложения на музикалните институти (оперни театри, музикални театри и продуцентски центрове в областта на музиката, филхармонии и симфониети, продуценти и организатори на музикални събития с насоченост класическа музика и джаз), както и на зрителите, екипът на „Вечната музика“ ще номинира ежемесечно музикални събития, състояли се през същия месец /премиерни за сезона/, които ще предложи за гласуване на зрителите в сайта на БНТ.

Предложенията за „Събитие на месеца“, в две категории – категория „Класика“ и категория „Джаз“, ще се правят в рамките на текущия месец, за проведени през същия месец събития. Предложенията ще се събират от месец януари, периодично през всеки месец, до месец декември на настоящата година на email: vechnatamuzika@bnt.bg

Номинациите за съответния месец, в двете категории, ще бъдат качвани в сайта на БНТ за гласуване от дата 1-ви на всеки следващ месец и ще се представят в предаването. Зрителите ще имат възможност да гласуват на сайта на БНТ до 15-та дата на текущия месец. На фейсбук страницата на „Вечната музика“ ще се публикува линк към сайта с номинациите.

В рамките на две седмици зрителите на предаването ще имат възможност да дадат своя глас за едно от номинираните музикални събития в съответната категория и събитието, събрало най – много зрителски гласове, ще стане „Музикално събитие на месеца“.

На същия принцип, ще бъдат избирани музикалните събития за всички месеци през годината.

Предложения, номинации и гласуване на сайта на БНТ ще има през всички месеци, включително и когато в сила е лятната програмна схема на БНТ.

След като е номинирано и избрано последното месечно музикално събитие за текущата година („Музикално събитие на месец декември“) за всяка от двете категории, в сайта на БНТ от 1 дата на месец януарии в първото предаване от следващата (Новата година) ще бъдат представени дванадесетте музикални събития. В продължение на две седмици - до 15 януари, зрителите на „Вечната музика“ ще имат възможност да гласуват за „Музикално събитие“ на изминалата годината.

В последното предаване на месец януари от новата година ще бъде представено и избраното с най-много зрителски гласове „Музикално събитие на годината ВЕЧНАТА МУЗИКА – 2020“ в категория „Класика“ и в категория „Джаз“."Музикално събитие на годината" Класация на предаването "Вечната музика" Месец януари Категория "Класическа музика"
"Музикално събитие на годината" Класация на предаването "Вечната музика" Месец януари Катевгория "Джаз""Музикално събитие на годината" - класация на предаването "Вечната музика"
"Вечната музика" - 01.02.2020

РЕКЛАМА