РЕКЛАМА


10 000 крачки този път ще направим в Старинно Карлово. Ще разгледаме къщата на българския учител и книжовник от времето на Възраждането Райно Попович. Ще ви покажем възстановената класна стая, в която е преподавал Райно Попович, както и над 100-годишна печатарска преса, работеща до днес. Ще надникнем и в женската стая, впечатляваща с резбования таван, на който са изобразени прочутите карловски рози.

Къщата на българския учител Райно Попович
"10 000 крачки" - 11.04.2019

РЕКЛАМА