РЕКЛАМА


10 000 крачки ще направим около крепостната стена на град Хисаря. Ще ви разкажем кога е издигната, колко е дълга и защо южната порта на крепостната стена са нарича „Камилите“.
Ще ви покажем римски казарми, както и семейна гробница от IV в.- единствената запазена в България с подова мозайка.

Крепостната стена на град Хисаря
"10 000 крачки" - 17.01.2019

РЕКЛАМА