РЕКЛАМА


Мразен и обичан. Дълго време възвеличаван, а след това демонизиран и отричан. Обвиняван за съветизацията на България, култа към личността, националното предателство в Македония и десетките хиляди жертви на сталинизма у нас.

Сатаната, който бе превърнат в ангел, сприхавият пияница и женкар, който бе представян за вдъхновител на българската младеж, фанатичният комунист, чието име носеха улици, заводи, градове и паланки. Той е Георги Димитров. И до днес "Вожда и Учителя" е дълбоко в сърцата на много българи. Защо?

Кой всъщност е Георги Димитров и какъв е контекстът на времето му? Ще разберем в "История.bg" в понеделник - 19 юни, от 21:00 часа с темата за "Димитровската конституция" и Георги Димитров.

Участници в дискусията:

Професор Искра Баева
Преподавателката по Съвременна история в Софийския университет, изследователка на близкото минало, според която Георги Димитров е една от големите политически личности на ХХ в., от чието умение да се бори за идеите си могат да се учат и днешните политици.
Доцент Михаил Груев
Председателят на Държавна агенция "Архиви", автор на монографии, студии и статии по проблемите на "възродителния процес", колективизацията на българското село, комунистическия елит; изследовател на тоталитарния режим и историята на Народната република.
Доцент Лъчезар Стоянов
Историкът от Нов български университет, изследовател на съдбата на българската нация и държава в ново и най-ново време, проучил московските архиви на Коминтерна и оценяващ наречената на Георги Димитров конституция като официално легитимиране на комунистическия режим в България.Доцент Евгений Кандиларов
Преподавателят в Софийския университет, историкът от БАН, специализирал в сферата на Съвременната българска история след Втората световна война, автор на редица изследвания, посветени на историята на социализма в България и трансформациите в икономическата и политическата система в годините на Студената война.Проф. Нако Стефанов
Преподавател в Софийския университет, доктор по философия и история, член на Българския антифашистки съюз.

Вождът Георги Димитров
"ИСТОРИЯ.BG" - 19.06.2017

РЕКЛАМА