РЕКЛАМА


Темите в предаването:

"Равенството значи повече" - конференция за трудовата заетост и хората с различни възможности

Откриване на зала по джудо за спортисти с увреден слух.

Конференция за трудовата заетост и хората с различни възможности
"Светът на жестовете" - 23.11.2018

РЕКЛАМА