РЕКЛАМА


Една незащитена достатъчност и силно историческа правда може да пострада. Кои са най-големите заблуди в българската история... Със специалното участие на акад. Георги Марков. "Новото познание", неделя от 18.30 ч.

Кои са най-големите заблуди в българската история
"Новото познание със Стойчо Керев" - 17.03.2019

РЕКЛАМА